0(0)

300 bài tập cờ vây sơ cấp

  • Trình độ: Người mới

Giới thiệu khóa học

Bộ bài tập cờ vây trình độ sơ cấp. Bao gồm tổng cộng 300 bài tập với 5 chủ đề từ khai cuộc đến thu quan. Đây là phần bài tập bổ sung cho Khóa cờ vây sơ cấp.

Bài tập là một phần không thể thiếu để rèn luyện kỹ năng đọc cờ.

Làm thử 30 bài tập khai cuộc và thu quan ở đây.

Mình sẽ học những gì?

  • Phán đoán khai cuộc
  • Kỹ năng đọc cờ
  • Nhận định tình hình trung bàn
  • Tính toán nước thu quan

Nội dung khóa học

20 Bài học

Khai cuộc 13×13

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4

Khai thác điểm yếu của đối phương

Kỹ thuật đua khí bắt quân

Phán đoán sống chết

Đánh giá nước thu quan

50.000

Đối tượng phù hợp

  • Người đang tìm tòi cờ vây, trình độ 20k - 10k