Khóa cờ vây sơ cấp 2 – Chiến binh và chiến thuật

Uncategorized
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu về khóa học

Khóa cờ vây sơ cấp 2 dành cho các bạn muốn đấu một cuộc chiến khí thế hơn

Nội dung khóa học

Sống & chết
Giới thiệu về sống chết trong cờ vây

 • Chương 1 – Tổng quan về sống chết
  09:15
 • Chương 2 – Mắt & không gian mắt
  00:00
 • Chương 3 – Mắt giả & các cách giết quân
  00:00
 • Chương 4 – Sống chết trong thực chiến
  00:00
 • Chương 5 – Một số gợi ý về sống chết
  00:00

Tính hiệu quả của hình cờ
Tính hiệu quả của hình cờ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet