Bài tập là cách tốt nhất để rèn luyện kiến thức được học, để mài dũa phản xạ trước khi vào trận.