10 lỗi sai thường gặp khi mới học cờ vây
About Lesson
Join the conversation
Linh Nguyễn 3 weeks trước đây
Ý C đúng nhưng chưa có giải thích hay thông báo kết quả ạ?
Đáp lại
Linh Nguyễn 3 weeks trước đây
Ý C câu 8 ạ
0% Hoàn thành