10 lỗi sai thường gặp khi mới học cờ vây
About Lesson
Join the conversation
Linh Nguyễn 11 months trước đây
Ý C đúng nhưng chưa có giải thích hay thông báo kết quả ạ?
Đáp lại
Trần Thanh Xuân 7 months trước đây
Đen đi tiếp B5
Linh Nguyễn 11 months trước đây
Ý C câu 8 ạ
0% Hoàn thành