Cách thức học cờ vây với Khóa sơ cấp

Hello, mình là Tuệ

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn Khóa sơ cấp có thêm dịch vụ review 1:1

  1. Xem các bài học & làm bài tập
  2. Chơi cờ vây với amybot-beginner hoặc amybot-ddk trên OGS (không private)
  3. Gửi link cho Tuệ để nhận review trong tuần

Vậy thôi, đơn giản hem?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *