Nội dung khóa học
Review kỳ phổ 13×13 giúp bạn
Lưu ý: Tuệ chỉ nhận review các kỳ phổ trên bàn 13x13.
0/7
Khóa cờ vây sơ cấp – Các nguyên tắc thực chiến
Join the conversation
0% Hoàn thành